Év Gyógyszere Pályázat 2020

A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság meghirdeti az
Év Gyógyszere 2020“pályázatát

A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság (MFT) 1997-ben “Év Gyógyszere” díjat alapított. A díj Asszonyi Tamás, szentendrei képzőművész alkotása: egy nagyméretű bronz dombormű, valamint egy kísérő oklevél. A védjegyzett díj megalapításával az MFT-t az a szándék vezérelte, hogy szakmai presztízsével segítse elő azon nemes célt, hogy hazánkban a betegségek gyógyításában a legkorszerűbb, leghatékonyabb és leginkább betegbarát készítmények terjedjenek el, új terápiás eljárások honosodjanak meg.

Pályázati feltételek

1. Pályázhatnak a Magyarországon bejegyzett gyógyszergyártó és/vagy forgalmazó cégek, amelyek az MFT Platina fokozatú pártoló tagjai, és lehetőség szerint a pártoló tagi vagyoni hozzájárulásról támogatási szerződést kötnek az MFT-vel. A Platina fokozatú pártoló tagság feltételeit a pályázati kiírás melléklete, és a Társaság honlapján is megtalálható pártolói tagságra vonatkozó felhívás tartalmazza.

2. Pályázni lehet azon gyógyszerkészítménnyel, amely az EU-ban és/vagy Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik (az engedélyt 2016. január 1. és 2020. január 1. közötti dátummal állították ki).

3. A pályázatnak tartalmaznia kell azokat a gyógyszerre vonatkozó lényegi adatokat, melyek alapján a gyógyszer az illetékes hatóságtól a forgalomba hozatali engedélyt megkapta, továbbá az azóta szerzett újabb ismeretek rövid összefoglalását is. Fel kell tüntetni a törzskönyvi engedélyezés és a forgalomba hozatali engedély számát és dátumát, valamint nyilatkozni szükséges arról, hogy a gyógyszer társadalombiztosítási támogatásba való befogadása hazánkban megtörtént-e.

4. Külön csatolt oldalon (A4, 2-4 oldal) a pályázónak röviden össze kell foglalnia annak indoklását, hogy a gyógyszer miért jelent lényeges előrelépést az adott terápiás területen (lsd. részletes értékelési szempontok).

5. A pályázatot 1 nyomtatott és aláírt példányban kell eljuttatni az alábbi címre:
Dr. Helyes Zsuzsanna, főtitkár
Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság
(Semmelweis Egyetem NET Épület, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet)
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

A pályaművet elektronikus úton is kérjük elküldeni egy file-ban aláírva pdf formátumban a [email protected] és a [email protected] e-mail címekre. Az e-mail tárgyaként kérjük az „Év gyógyszere 2020” megjelölést megadni.

6. A beérkezett pályázatok értékelésére az MFT Vezetősége Bíráló Bizottságot alakít, mely külső szakértők véleményét is kikérve készíti el a szakvéleményét. Ennek ismeretében az MFT Vezetősége titkos szavazással tesz javaslatot a díj odaítélésére vonatkozóan a közgyűlés számára, amelyről a közgyűlés dönt. A felkért szakértők nem állhatnak Magyarországon bejegyzett gyógyszergyártó és forgalmazó céggel munkavégzéssel kapcsolatos jogviszonyban.

7. Az értékelés szempontjai (versenytárs készítményekkel összehasonlítva, amennyiben releváns):

  • A hatásmechanizmus újdonsága
  • A kémiai és/vagy biológiai/és vagy mérnöki tudományos felfedezés áttörő volta
  • A gyógyszer illetve a gyógyszer-eszköz kombinációs készítmény hazánkban hiánypótló az adott terápiás területen
  • Kedvező mellékhatás és interakciós profilok
  • Kedvező metabolizmus és farmakokinetikai tulajdonságok  
  • Jobb terápiás hatékonyság  
  • Költséghatékony, felhasználóbarát készítmény
  • Hazai kutatásfejlesztési hozzáadott érték (nemklinikai és klinikai vizsgálatok)
  • Hazai piaci forgalom

8. Az MFT-nek joga van adott évben a díj kiadását szüneteltetni, illetve kivételes esetben két egyenértékű díjat kiadni. A nyertes az „Az év gyógyszere 2020” címet illetve az „Az év gyógyszere 2020 – gyógyszer-orvostechnikai eszköz kombináció kategóriában” – jogosult használni.

9.  A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. január 15.

10. Az eredményhirdetés időpontja: 2021. március hó. Az ünnepélyes díjátadást az MFT és a díjazott cég(ek) közösen rendezik. A díj átadásának pontos időpontjáról és helyszínéről a Társaság később ad felvilágosítást.

Budapest, 2020. november 2.

Dr. Helyes Zsuzsanna
főtitkár

Dr. Ferdinandy Péter
elnök

A pályázati kiírás innen letölthető.

Pártoló tagok felhívás innen letölthető.