• Magyar
  • English

Év Gyógyszere Pályázat 2019

A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság meghirdeti az “Év Gyógyszere 2019“pályázatát.

A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság (MFT) 1997-ben “Év Gyógyszere” díjat alapított.  A  díj  Asszonyi  Tamás,  szentendrei  képzőművész  alkotása:  egy  nagyméretű  bronz dombormű,  valamint  egy  kísérő  oklevél.  A védjegyzett díj megalapításával az MFT-t az a szándék vezérelte, hogy szakmai presztízsével segítse elő azon nemes célt, hogy hazánkban a betegségek  gyógyításában  a  legkorszerűbb,  leghatékonyabb  és  leginkább  betegbarát készítmények terjedjenek el, új terápiás eljárások honosodjanak meg.

Pályázati feltételek

1. Pályázhatnak a Magyarországon bejegyzett gyógyszergyártó,- és forgalmazó cégek, amelyek az MFT „Platina fokozatú pártoló tag”  minősítéssel  rendelkeznek és  támogatási  szerződést kötnek az MFT-vel. A „Platina fokozatú pártoló tag” leírását a pályázati kiírás mellékleteként és a Társaság honlapján is megtalálható pártolói tagságra vonatkozó felhívás tartalmazza. Az adományozó kijelenti, hogy adománya révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut.

2. Pályázni lehet azon gyógyszerkészítménnyel, amely az EU-ban és/vagy Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik (az engedélyt 2015. január 1. és 2019. január 1. közötti dátummal állították ki).

3. A pályázatnak tartalmaznia kell azokat a gyógyszerre vonatkozó lényegi adatokat, melyek alapján a gyógyszer az illetékes hatóságtól a forgalomba hozatali engedélyt megkapta, továbbá az azóta szerzett újabb ismeretek rövid összefoglalását is. Fel kell tüntetni a törzskönyvi engedélyezés és a forgalomba  hozatali  engedély  számát  és  dátumát, valamint nyilatkozni szükséges arról, hogy a gyógyszer társadalombiztosítási támogatásba való befogadása hazánkban megtörtént-e.

4.  Külön  csatolt  oldalon  (A4,  2-4  oldal)  a  pályázónak  röviden  össze  kell  foglalnia  annak indoklását, hogy a gyógyszer miért jelent lényeges előrelépést az adott terápiás területen (lsd. részletes értékelési szempontok).

5. A pályázatot 1 nyomtatott és aláírt példányban kell eljuttatni az alábbi címre:

Dr. Helyes Zsuzsanna, főtitkár

Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság

(Semmelweis Egyetem NET Épület, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet)

1089, Budapest, Nagyvárad tér 4.

A pályaművet elektronikus úton is kérjük elküldeni egy file-ban aláírva pdf formátumban a [email protected] és a [email protected] e-mail címekre. Az e-mail tárgyaként kérjük az „Év gyógyszere 2019” megjelölést megadni.

6. A  beérkezett  pályázatok  értékelésére  az  MFT  Vezetősége  Bíráló  Bizottságot  alakít,  mely külső  szakértők  véleményét  is  kikérve  készíti  el  javaslatát.  Ennek  ismeretében  az  MFT Vezetősége  titkos  szavazással  dönt  a  díj  odaítéléséről.  A  felkért  szakértők  nem állhatnak Magyarországon bejegyzett gyógyszergyártó és forgalmazó  céggel  munkavégzéssel kapcsolatos jogviszonyban.

7.  Az értékelés szempontjai  (versenytárs készítményekkel összehasonlítva, amennyiben releváns):

•  A hatásmechanizmus újdonsága

•  A kémiai és/vagy biológiai tudományos felfedezés áttörő volta

•  A gyógyszer hazánkban hiánypótló az adott terápiás területen

•  Kedvező mellékhatás és interakciós profilok

•  Kedvező metabolizmus és farmakokinetikai tulajdonságok 

•  Jobb terápiás hatékonyság 

•  Költséghatékony, felhasználóbarát készítmény

•  Hazai kutatásfejlesztési hozzáadott érték

•  Hazai piaci forgalom

8. Az MFT vezetőségének joga van adott évben a díj kiadását szüneteltetni, illetve kivételes esetben  két  egyenértékű  díjat  kiadni. A nyertes az „Év gyógyszere 2019” címet jogosult használni.

9. A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. január 15.

10. Az eredményhirdetés időpontja: 2020. március hó. Az ünnepélyes díjátadást az MFT és a díjazott cég közösen rendezik. A díj átadásának pontos időpontjáról és helyszínéről a Társaság később ad felvilágosítást.

Budapest, 2019. december 2.

Dr. Helyes Zsuzsanna
főtitkár

Dr. Ferdinandy Péter
elnök

A pályázati kiírás innen letölthető.