• Magyar
  • English

MFT Ifjúsági Pályázat 2019

MFT Ifjúsági Pályázat 2019

Társaságunk 2019-ban is meghirdeti a farmakológia és gyógyszerkutatás területén eredményesen tevékenykedő fiatal tagjai részére Ifjúsági Pályázatát, amelynek benyújtási feltételei és szabályai a következők.

A pályamű kísérletes farmakológiai munkára épülő, még publikálásra nem került munkát foglaljon össze vagy már publikálásra került elsőszerzős közlemény alapján íródhat. Ez utóbbi esetben is szükséges egy rövid összefoglalást adni a munka céljáról, eredményeiről, ezek tudományos jelentőségéről, esetleges további hasznosíthatóságáról és mellékelni szükséges a pályázat tárgyát képező megjelent publikációt. A pályamű magyar vagy angol nyelven írható.

A pályázat benyújtásának feltételei:

• A pályázó a 2019. évben legfeljebb 35 éves korú lehet, melyről a pályázathoz csatolt kísérő levélben nyilatkozni szükséges. A kísérő levélben a pályázó postai, telefon-, ill. email-elérhetőségét is kérjük megadni.

• Mellékelni kell a 2018. és a 2019. évekre befizetett tagdíjról szóló igazolást.

• A pályaművet elektronikus úton kell elküldeni egy file-ban aláírva pdf formátumban Dr. Helyes Zsuzsannának, az MFT főtitkárának a [email protected] és az [email protected] e-mail címekre. Az e-mail tárgyaként kérjük az „Ifjúsági pályázat 2019” megjelölést a pályázó nevével kiegészítve megadni.

• A pályaművek elküldésének végső határideje 2020. január 10.
A késedelmes benyújtás a pályázat elutasítását vonja maga után.

A pályázatok értékelésére az MFT Vezetősége háromtagú értékelő bizottságot alakít, akiknek munkáját a főtitkár koordinálja. A nyertes pályázatokról és a helyezésekről az MFT Vezetősége titkos szavazással dönt. A pályázatok eredményhirdetése a 2020. évi közgyűlés alkalmával történik.

A pályázaton részt vettek az MFT díszoklevelét kapják. Az első helyezést nyert pályamű szerzője 150.000, a második helyezett 100.000, ill. a harmadik helyezett 50.000 Ft pénzjutalomban részesül, amely ösztöndíj formájában kerül kifizetésre az MFT-vel való támogatási szerződés megkötése után.

Budapest, 2019. december 3.

Dr. Helyes Zsuzsanna                                                          Dr. Ferdinandy Péter  

          főtitkár                                                                                  elnök

A pályázati kiírás innen letölthető.