1. 2022 június 7-9
  2. Mátrafüred
Slide 1

Gyógyszerkutatás, Innováció és Farmakokinetika konferencia
Annual Congress of Pharmacology Research & Innovation

Mátrafüred, 2022. június 7-9.

HUPHAR60

Pályázat

A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy a Társaság fiatal kollégáinak (32 éves vagy fiatalabb) aktív részvételét a 2022. évi konferencián támogassa. A Társaság az 5 legjobb pályázatot fogja támogatni. A nyertesek a részvételi díj befizetése alól mentesülnek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • Kísérőlevelet, amelyben a pályázó kifejezi pályázati szándékát és feltünteti nevét, születési évét, munkahelyét, e-mail címét, posta címét, telefonszámát.
  • Tartalmilag kiváló és a formai követelményeknek megfelelő előadás/poszter kivonatot, amelyben a pályázó az első szerző. (A kivonat formai követelményeit az „ELŐADÁS/POSZTER KIVONAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI” című fejezet tartalmazza.)

A pályázat benyújtása:

A pályázatot kizárólag e-mailben lehet beküldeni!

A címzett Monostory Katalin ([email protected]), aki szükség esetén, a 1 382-6747 telefonszámon érhető el.

Az e-mail egyben a kísérőlevél, amelyhez a pályázó csatolja (mellékletként) a fent jelzett formai követelmények szerint elkészített kivonatot Microsoft Word formátumban. A csatolt fájl neve egyezzen meg a pályázó ékezetmentes családnevével (hosszú név esetén az első 8 karakterrel), kiterjesztése pedig .doc vagy .docx legyen (például: erdei.docx).

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 2.

A határidő után érkező pályázatokat nem vesszük figyelembe. Az eredményről a pályázók 2022 április 8-ig kapnak értesítést e-mail címükre, hogy a nem nyertes pályázók is igénybe tudják venni a korai részvételi díjat.