A „helyes klinikai gyakorlat” képzés egyetemi akkreditációjának minimális követelményei

A jelenleg hatályban levő „Helyes Klinikai Gyakorlat=GCP” szakmai irányelv  (az ICH E6 R2 alapján) az embereken végzett klinikai vizsgálatok etikai és tudományos minőségi követelményrendszere. A minőségbiztosítás és a képzés kölcsönös elfogadása érdekében a képzés elfogadásához egyetemi akkreditáció szükséges, melynek minimális követelményeit rögzíteni kell.

Előzmények:

A hazai klinikai vizsgálatok engedélyezésének feltétele, hogy a vizsgálók az egyetemek által szervezett (jóváhagyott, meghirdetett) GCP tanfolyamot sikeresen elvégezzék és erről igazolása legyen a kérelmezőnek. Amennyiben nem egyetem, hatóság, szakmai tudományos társaság szervezi a GCP tanfolyamot, aggályos, hogy az a nemzetközi és a hazai követelményeknek megfelel-e. Az OGYÉI és az ETT KFEB az egyetemek akkreditációjára támaszkodik a GCP oklevelek ellenőrzésekor. Amennyiben olyan GCP tanfolyamok is lehetségesek (akkreditációt kaphatnak) melyek “ismeretterjesztők” ugyan, de nem felelnek meg a hazai vizsgálókkal szemben támasztott követelményeknek, azoknál a meghirdetéskor és az oklevélben is fel kell tüntetni, hogy a tanfolyam elvégzése nem jelenti a hazai klinikai farmakológiai vizsgálatokhoz előírt GCP tanfolyam elvégzését.

Hatály:

A szabályozás a hazai orvostudományi egyetemek által akkreditált GCP tanfolyamokra terjed ki.

Cél:

A képzés minimális követelményeinek egységesítése, mely lehetővé teszi a tanfolyamok elismerését hazai és nemzetközi szinten is.

A tanfolyam időtartama: legalább 8×45 perc, azonban ajánlott a 16×45 perces tanfolyam a megfelelő szakmai újdonságok ismertetésére is a nemzetközileg versenyképes tudás megszerzése érdekében

Szakmai minimum:

A képzés szakmai minimum kritériumainak teljesítéséhez a GCP tanfolyamnak a következő fejezeteket kell tartalmaznia:

GCP általános áttekintése, meghatározások

 • Helyes Klinikai [kutatási] Gyakorlat (Good Clinical Practice) – 1.24
 • Vizsgáló/ vizsgálatvezető (Investigator) – 1.34
 • Társvizsgáló (Subinvestigator) – 1.56
 • Megbízó (Sponsor) – 1.53
 • Vizsgáló hely meghatározása
 • Nemkívánatos gyógyszerhatás (Adverse Drug Reaction, ADR) – 1.1
 • Nemkívánatos esemény (Adverse Event, AE) – 1.2
 • Súlyos nemkívánatos esemény és súlyos nemkívánatos gyógyszerhatás (Serious Adverse Event, SAE; Serious Adverse Drug Reaction, Serious ADR) – 1.50
 • Dokumentáció (Documentation) – 1.22
 • Tájékoztatás utáni beleegyezés/önkéntességi nyilatkozat (Informed Consent) – 1.28
 • Vizsgálati készítmény (Investigational Product) – 1.33
 • Vizsgálatvezető/intézmény (Investigator/Institution) – 1.35
 • Vizsgálók kézikönyve (Investigators Brochure) – 1.36
 • Eredeti orvosi feljegyzések (Original Medical Records) – 1.43
 • Lásd Forrásadatok (1.52, Source Documents)
 • Vizsgálati terv (Protocol) – 1.44
 • Forrásadat (Source Data) – 1.51
 • Forrásdokumentumok (Source Documents) – 1.52
 • A vizsgálatba bevont (vizsgált) személy (Subject/Trial Subject) – 1.57
 • Vizsgálóhely (Trial site) – 1.59
 • Váratlan nemkívánatos gyógyszerhatás (Unexpected Adverse Drug Reaction) – 1.60
 • Sebezhető személyek (Vulnerable subjects) – 1.61

AZ ICH GCP (Helyes Klinikai Gyakorlat) alapelvei

 • Helsinki Nyilatkozatból eredeztethető hatósági követelmények – 2.1
 • A kutatás várható előnyeinek és kockázatának összevetése – 2.2
 • A vizsgált személyek jogai, biztonsága és jóléte a legfontosabb szempont – 2.3
 • A vizsgálati készítményre vonatkozó nem klinikai és klinikai információk – 2.4 – 2.11
 • A vizsgált személyek adatkezelése – 2.11

Vizsgálók

 • A vizsgálatvezető képesítései és jóváhagyásai – 4.1.
 • Megfelelő erőforrások – 4.2.
 • A vizsgált személyek orvosi ellátása – 4.3.
 • Kapcsolattartás az Intézményi Kutatásetikai Bizottsággal (IKEB) – 4.4.
 • A vizsgálati terv betartása – 4.5.
 • Vizsgálati készítmény(ek) – 4.6.
 • Randomizálási eljárások és a vak jelleg megszüntetése  – .7.
 • A vizsgált személyek tájékoztatás utáni beleegyező nyilatkozata – 4.8.
 • Nyilvántartások és jelentések, A dokumentumok megőrzésének ideje (Kvr.24. §)  – 4.9
 • Biztonsági jelentések -4.11.
 • A vizsgálat idő előtti megszakítása vagy felfüggesztése – 4.12.

Etikai Bizottságok

 • Központi és Regionális Etikai Bizottságok: ETT-KFEB, ETT-TUKEB, ETT-HRB, ETT-RKEB
 • Intézményi Kutatásetikai Bizottság (IKEB)

Hatósági és jogi szabályozás

Ajánlott egyéb szakmai tartalmak:

 • gyógyszerfejlesztés aktuális trendjei
 • klinikai vizsgálatok speciális esetei, pl orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai eszközök, fejlett terápiás készítmények
 • klinikai vizsgálat gyakori problémáinak ismertetése
 • adatvédelem

2021.január 05.

                                                           Egészségügyi Szakmai Kollégium

                                                           Klinikai Farmakológiai Tagozat

Az ajánlás innen letölthető.