Tagdíjbefizetés rendje

A rendes tag által fizetendő tagdíj összege: 8 000, – Ft/év, azaz nyolcezer forint/év.

A tagdíj összegét a rendes tagok minden tárgyév március hó 31. napjáig kötelesek megfizetni banki átutalással a Társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11709002-20334956 számú bankszámlájára.

Tagdíjfizetését ellenőrizze a webes belépést követően.