Pártoló tagok felhívás

Tisztelt Partnerünk, kedves Kollégák!

 A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság alapszabálya és vezetősége 2019-ben megújult. A társaság új stratégiai irányokat jelölt meg partnerkapcsolataira vonatkozóan is. Szeretnénk szakmai közösségünket pártoló tagokkal gazdagítani, akik a Társaság tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására szándékukat kifejező társadalmi vagy gazdálkodó szervezetek lehetnek.

Kiemelt célunk a farmakológia és a klinikai farmakológia, valamint a  gyógyszerkutatás és innováció fejlesztése, beleértve az orvostechnikai eszközök és  gyógyszerkombinációik preklinikai és klinikai fejlesztését, szervezeti összefogása, szakemberek graduális és posztgraduális képzésének elősegítése, harmonizálása és optimalizálása, továbbá a farmakológia minden ága művelésének támogatása, eredményeinek megvitatására és nyilvánosságra hozatalára hazai és nemzetközi fórum megteremtése. Különös hangsúlyt fektetünk a kiváló fiatal kutatók támogatása, a farmakológia nemzetközi pozíciójának erősítésére, interdiszciplináris hálózatokba történő bekapcsolására, az ipari és egyetemi/akadémiai gyógyszerkutatási- és fejlesztési kapcsolatok kiépítésére.

A pártoló tagok a társaság szakmai közösségének részeként honlapunkon saját honlap és hirdetési linkeket tehetnek fel, szakmai jellegű információkat oszthatnak meg a tagsággal, aktívan részt vehetnek rendezvényeinken. A pártoló tag vagyoni hozzájárulásának összegét a pártoló tag határozza meg, azonban a minimum a rendes tagdíj nyolcszorosa, azaz évi 64.000 Ft.  Évi 200.000 Ft vagy afeletti hozzájárulás „Arany fokozatú pártoló tag”-nak, évi 1.250.000 Ft vagy afeletti hozzájárulás „Platina fokozatú pártoló tag”-nak felel meg. A platina fokozatú pártoló tagság „Az év gyógyszere” pályázat feltétele, továbbá az ebbe a kategóriába tartozó partnereink az MFT által szervezett rendezvényeken emelt szintű megjelenési lehetőséget kapnak. A pártoló tagokat és azok fokozatát az MFT honlapján közzétesszük. A vagyoni hozzájárulással az éves adóalap csökkenthető.

Szeretnénk ezúton felkérni az Önök szervezetét Társaságunk pártoló tagságára. A jelentkezés a honlapon keresztül folyamatos, elfogadásáról a Vezetőség elektronikus  szavazással dönt. Köszönjük az együttműködést és a támogatást!

Dr. Helyes Zsuzsanna
főtitkár

Dr. Ferdinandy Péter
elnök

Budapest, 2024. január 24.

Amennyiben pártoló tagsággal kapcsolatban kérdéseik merülnének fel, forduljanak bizalommal a Társaság titkárságához a [email protected] címen!