• Magyar
  • English

Tagdíj befizetés rendje

A rendes tag által fizetendőtagdíj összege: 5 000, – Ft/év, azaz Ötezer forint/év.

A tagdíj összegét a rendes tagok minden tárgyév március hó 31. napjáig kötelesek megfizetni banki átutalással a Társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11709002-20334956 számú bankszámlájára.