“Év Gyógyszere 2018” pályázati kiírás

A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG

meghirdeti az

ÉV GYÓGYSZERE 2018” pályázatát

A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság (MFT) 1997-ben “Év Gyógyszere” díjat alapított.  A  díj  Asszonyi  Tamás,  szentendrei  képzőművész  alkotása:  egy  nagyméretű  bronz dombormű,  valamint  egy  kísérő  oklevél.  A  védjegyzett  díj  megalapításával  az MFT-t az a szándék vezérelte, hogy szakmai presztízsével segítse elő azon nemes célt, hogy hazánkban a betegségek  gyógyításában  a  legkorszerűbb,  leghatékonyabb  és  leginkább  betegbarát készítmények terjedjenek el, új terápiás eljárások honosodjanak meg.

Pályázati feltételek
1. Pályázhatnak a Magyarországon bejegyzett gyógyszergyártó és -forgalmazó cégek.
2. Pályázni lehet azon gyógyszerkészítménnyel, amely az EU-ban és/vagy Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik (az engedélyt 2013. január 1. és 2017. január 1. közötti dátummal állították ki), és melynek társadalombiztosítási támogatásba való befogadása hazánkban megtörtént.
3. A pályázatnak tartalmaznia kell azokat a gyógyszerre vonatkozó lényegi adatokat, melyek alapján a gyógyszer az illetékes hatóságtól a forgalomba hozatali engedélyt megkapta, továbbá az azóta szerzett újabb ismeretek rövid összefoglalását is. Fel kell tüntetni a törzskönyvi engedélyezés és a forgalomba hozatali engedély számát és dátumát valamint nyilatkozni szükséges arról, hogy a gyógyszer társadalombiztosítási támogatásba való befogadása hazánkban megtörtént.
4.  Külön fejezetben a pályázónak röviden (legfeljebb  4 oldal) össze kell foglalnia annak indoklását,  hogy  a  gyógyszer  miért  jelent  lényeges  előrelépést az adott terápiás területen (lsd. részletes értékelési szempontok).
5. A pályázatot aláírva, 1 pdf file-ban elektronikusan az alábbi e-mail címekre
[email protected]
[email protected]
(az e-mail tárgyaként kérjük az „Év gyógyszere 2018” megjelölést megadni),
illetve 2 nyomtatott példányban, eredeti aláírással kell eljuttatni az alábbi címre:
Dr. Helyes Zsuzsanna főtitkár
Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság
(Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, IV. emelet)
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Postacím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. IV. emelet Tel: 210-4416
www.mapharm.hu, e-mail: [email protected]
Adószám:  19000345-2-42, Számlaszám: OTP 11709002-20334956
6. A beérkezett  pályázatok  értékelésére  az  MFT  Vezetősége  Bíráló  Bizottságot  alakít,  mely külső  szakértők  véleményét  is  kikérve  készíti  el  javaslatát.  Ennek  ismeretében  az  MFT Vezetősége  titkos  szavazással  dönt  a  díj  odaítéléséről.  A  felkért  szakértők  nem  állhatnak Magyarországon bejegyzett gyógyszergyártó és -forgalmazó céggel  alkalmazotti viszonyban.
7.  Az értékelés szempontjai  (versenytárs készítményekkel összehasonlítva, amennyiben releváns):
•  A hatásmechanizmus újdonsága
•  A kémiai és/vagy biológiai tudományos felfedezés áttörő volta
•  A gyógyszer hazánkban hiánypótló az adott terápiás területen
•  Kedvező mellékhatás és interakciós profilok
•  Kedvező metabolizmus és farmakokinetikai tulajdonságok
•  Jobb terápiás hatékonyság
•  Költséghatékony, felhasználóbarát készítmény
•  Hazai kutatásfejlesztési hozzáadott érték
•  Hazai piaci forgalom
8.  A  nyertes  az  „Év  gyógyszere”  cím  mellett  jogosult  az  „MFT  ajánlásával”  megjelölést használni. Amennyiben a bíráló bizottság több pályázatot is kiemelkedőnek minősít, abban az esetben az „MFT ajánlásával” megjelölés azokra a gyógyszerekre is használható. Az MFT vezetőségének joga van adott évben a díj kiadását szüneteltetni.
9. A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. január 15.
10. A nevezési díj 750.000 Ft (hétszázötvenezer forint), melyet a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság 11709002-20334956 számú számlájára kérünk átutalni. A benyújtott pályázatokhoz az átutalásról szóló igazolást is kérjük mellékelni.
11. Az eredményhirdetés időpontja: 2019. március hó. Az ünnepélyes díjátadást az MFT és a díjazott cég közösen rendezi. A díj átadásának pontos dátumáról és helyszínéről a Társaság később ad felvilágosítást.

Budapest, 2018. november 14.

Dr. Ferdinandy Péter
elnök

Dr. Helyes Zsuzsanna
főtitkár