Év Gyógyszere Pályázat 2021

A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG
meghirdeti az “AZ ÉV GYÓGYSZERE” 2021 pályázatát


A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság (MFT) 1997-ben “Év Gyógyszere” díjat
alapított. A díj Asszonyi Tamás, szentendrei képzőművész alkotása: egy nagyméretű bronz
dombormű, valamint egy kísérő oklevél. A védjegyzett díj megalapításával az MFT-t az a szándék
vezérelte, hogy szakmai presztízsével segítse elő azon nemes célt, hogy hazánkban a betegségek
gyógyításában a legkorszerűbb, leghatékonyabb és leginkább betegbarát készítmények terjedjenek
el, új terápiás eljárások honosodjanak meg.


Pályázati feltételek

 1. Pályázhatnak a Magyarországon bejegyzett gyógyszergyártó és/vagy forgalmazó cégek,
  amelyek az MFT „Platina fokozatú” pártoló tagjai” és lehetőség szerint a pártoló tagi vagyoni
  hozzájárulásról támogatási szerződést kötnek az MFT-vel. A „Platina fokozatú pártoló tag”
  részleteit a pályázati kiírás melléklete és a Társaság honlapján is megtalálható pártolói tagságra
  vonatkozó felhívás tartalmazza.
 2. Pályázni kettő kategóriában lehet, „gyógyszer” illetve „gyógyszer-orvostechnikai kombináció”
  kategóriákban azon készítménnyel, amely az EU-ban és/vagy Magyarországon forgalomba
  hozatali engedéllyel rendelkezik (az engedélyt 2017. január 1. és 2021. január 1. közötti dátummal
  állították ki).
 3. A pályázatnak tartalmaznia kell azokat a gyógyszerre, illetve kombinációs készítményre
  vonatkozó lényegi adatokat, melyek alapján a gyógyszer az illetékes hatóságtól a forgalomba
  hozatali engedélyt megkapta, továbbá az azóta szerzett újabb ismeretek rövid összefoglalását is.
  Fel kell tüntetni a törzskönyvi engedélyezés és a forgalomba hozatali engedély számát és dátumát,
  valamint nyilatkozni szükséges arról, hogy a gyógyszer társadalombiztosítási támogatásba való
  befogadása hazánkban megtörtént-e. A pályázathoz a releváns szakirodalmi hivatkozásokat is
  mellékelni kell.
 4. Külön csatolt oldalon (A4, 2-4 oldal) a pályázónak röviden össze kell foglalnia annak indoklását,
  hogy a gyógyszer illetve kombinációs készítmény miért jelent lényeges előrelépést az adott
  terápiás területen (lsd. részletes értékelési szempontok).
 5. A pályázatot 1 nyomtatott és aláírt példányban kell eljuttatni az alábbi címre:
  Dr. Helyes Zsuzsanna, főtitkár
  Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság
  (Semmelweis Egyetem NET Épület, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet)
  1089, Budapest, Nagyvárad tér 4.
  A pályaművet elektronikus úton is kérjük elküldeni egy file-ban aláírva pdf formátumban a
  [email protected] és az [email protected] e-mail címekre. Az e-mail tárgyaként
  kérjük az „Év gyógyszere 2021” megjelölést megadni.
 6. A beérkezett pályázatok értékelésére az MFT Vezetősége Bíráló Bizottságot alakít, mely külső
  szakértők véleményét is kikérve készíti el a szakvéleményét. Ennek ismeretében az MFT
  Vezetősége titkos szavazással tesz javaslatot a díj odaítélésére vonatkozóan a közgyűlés számára,
  amelyről a közgyűlés dönt. A felkért szakértők nem állhatnak Magyarországon bejegyzett
  gyógyszergyártó és forgalmazó céggel munkavégzéssel kapcsolatos jogviszonyban.
 7. Az értékelés szempontjai (versenytárs készítményekkel összehasonlítva, amennyiben releváns):
 • A hatásmechanizmus újdonsága
 • Új indikáció „repositioning” esetén a hatásmechanizmus újdonsága az új indikációban
 • A kémiai és/vagy biológiai és/vagy mérnöki tudományos felfedezés áttörő volta
 • A gyógyszer illetve a gyógyszer-eszköz kombinációs készítmény hazánkban hiánypótló
  az adott terápiás területen
 • Kedvező mellékhatás és interakciós profilok
 • Kedvező metabolizmus és farmakokinetikai tulajdonságok
 • Jobb terápiás hatékonyság
 • Költséghatékony, felhasználóbarát készítmény
 • Hazai kutatásfejlesztési hozzáadott érték (nemklinikai és klinikai vizsgálatok)
 • Hazai piaci forgalom

8. Az MFT-nek joga van adott évben a díj kiadását szüneteltetni, illetve kivételes esetben két
egyenértékű díjat kiadni. A nyertes az „Az év gyógyszere 2021” címet, illetve az
„Az év gyógyszere 2021 – gyógyszer-orvostechnikai eszköz kombináció kategóriában” – jogosult
használni.

9. pályázatok benyújtásának határideje: 2022. január 15.

10. Az eredményhirdetés időpontja: 2022. március hó. Az ünnepélyes díjátadást az MFT és a
díjazott cég(ek) közösen rendezik. A díj átadásának pontos időpontjáról és helyszínéről a Társaság
később ad felvilágosítást.


Budapest, 2021. május 13.

A pályázati kiírás innen letölthető.