Év Gyógyszere Pályázat 2022

A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság

meghirdeti az

„AZ Év Gyógyszere 2022”

pályázatát

A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság (MFT) 1996-ban “Év Gyógyszere” díjat alapított. A díj Asszonyi Tamás, szentendrei képzőművész alkotása: egy nagyméretű bronz dombormű, valamint egy kísérő oklevél. A védjegyzett díj megalapításával az MFT-t az a szándék vezérelte, hogy szakmai presztízsével elősegítse azt a nemes célt, hogy hazánkban a betegségek gyógyításában a legkorszerűbb, leghatékonyabb és leginkább betegbarát készítmények terjedjenek el, új terápiás eljárások honosodjanak meg.

 Pályázati feltételek

1. Pályázhatnak a Magyarországon bejegyzett gyógyszergyártó és/vagy forgalmazó cégek, amelyek az MFT „Platina fokozatú” pártoló tagjai és lehetőség szerint a pártoló tagi vagyoni hozzájárulásról támogatási szerződést kötnek az MFT-vel. A „Platina fokozatú” pártoló tag részleteit a pályázati kiírás melléklete és a Társaság honlapján is megtalálható pártolói tagságra vonatkozó felhívás tartalmazza.

2. Pályázni három kategóriában lehet, „gyógyszer”, „gyógyszer-orvostechnikai kombináció”, illetve „innovatív követő gyógyszer” kategóriákban olyan készítménnyel, amely az EU-ban és/vagy Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezik (az engedélyt 2018. január 1. és 2022. január 1. közötti dátummal állították ki).

3. A pályázatnak tartalmaznia kell azokat a gyógyszerre, illetve kombinációs készítményre vonatkozó lényegi adatokat, melyek alapján a gyógyszer az illetékes hatóságtól a forgalomba hozatali engedélyt megkapta, továbbá az azóta szerzett újabb ismeretek rövid összefoglalását is. Fel kell tüntetni a törzskönyvi engedélyezés és a forgalomba hozatali engedély számát és dátumát, valamint nyilatkozni szükséges arról, hogy a gyógyszer társadalombiztosítási támogatásba való befogadása hazánkban megtörtént-e. A pályázathoz a releváns szakirodalmi hivatkozásokat is mellékelni kell.

4. Külön csatolt oldalon (A4, 2-4 oldal) a pályázónak röviden össze kell foglalnia annak indoklását, hogy a gyógyszer, illetve kombinációs készítmény miért jelent lényeges előrelépést az adott terápiás területen (lsd. részletes értékelési szempontok).

5. A pályázatot 1 nyomtatott és aláírt példányban kell eljuttatni az alábbi címre:

Dr. Helyes Zsuzsanna, főtitkár
Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság
(Semmelweis Egyetem NET Épület, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet)
1089, Budapest, Nagyvárad tér 4.

A pályaművet elektronikus úton is kérjük elküldeni egy file-ban aláírva pdf formátumban a [email protected] és az [email protected] e-mail címekre. Az e-mail tárgyaként kérjük az „Év gyógyszere 2022” megjelölést megadni.

6. A beérkezett pályázatok értékelésére az MFT Vezetősége Bíráló Bizottságot alakít, mely külső szakértők véleményét is kikérve készíti el a szakvéleményét. Ennek ismeretében az MFT Vezetősége titkos szavazással tesz javaslatot a díj odaítélésére vonatkozóan a közgyűlés számára, amelyről a közgyűlés dönt. A felkért szakértők nem állhatnak Magyarországon bejegyzett gyógyszergyártó és forgalmazó céggel munkavégzéssel kapcsolatos jogviszonyban.

7. Az értékelés szempontjai (versenytárs készítményekkel összehasonlítva, amennyiben releváns):

  • A hatásmechanizmus újdonsága
  • Új indikáció, „repozíció” esetén a hatásmechanizmus újdonsága az új indikációban
  • A kémiai és/vagy biológiai és/vagy mérnöki tudományos felfedezés áttörő volta
  • A gyógyszer, a gyógyszer-eszköz kombinációs készítmény, illetve az innovatív követő gyógyszer (pl. bioszimiláris) hazánkban hiánypótló az adott terápiás területen
  • Kedvező mellékhatás és interakciós profilok
  • Kedvező metabolizmus és farmakokinetikai tulajdonságok 
  • Jobb terápiás hatékonyság 
  • Költséghatékony, felhasználóbarát készítmény
  • Hazai kutatásfejlesztési hozzáadott érték (preklinikai és klinikai vizsgálatok)
  • Hazai piaci forgalom

8. Az MFT-nek joga van adott évben a díj kiadását szüneteltetni. A nyertes a különböző kategóriáknak megfelelően jogosult használni a következő címek valamelyikét:

– „Az év gyógyszere 2022”

– „Az év gyógyszere 2022 – gyógyszer-orvostechnikai eszköz kombináció kategóriában”,

– „Az év gyógyszere 2022 – innovatív követő gyógyszer kategóriában”

9.  A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. január 15.

10. Az eredményhirdetés időpontja: 2022. április. Az ünnepélyes díjátadást az MFT és a díjazott cég(ek) közösen rendezik, az időpontot és helyszínt egyeztetik.

A pályázati kiírás innen letölthető.

Budapest, 2022. május 17.

Dr. Helyes Zsuzsanna                                                           Dr. Ferdinandy Péter      

                         főtitkár                                                                                 elnök