Extracelluláris Vezikula Szekció

A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság (MFT) és a Magyar Immunológiai Társaság (MIT) Extracelluláris Vezikula Szekciójának (HSEV) legfőbb célja az extracelluláris vezikula kutatásban érdekelt magyar kutatók szakmai munkájának segítése konferenciák, szakmai fórumok, workshopok, megbeszélések, közös összefoglaló közlemények szervezésével.

A HSEV további céljául határozta meg a magyar vezikula kutatók érdekeinek nemzeti és nemzetközi képviseletét, közös platform biztosítását és nemzeti tagszervezetként való megjelenést az ISEV rendezvényein, felületein, ezzel elősegítve a kutatók nemzetközi kapcsolatainak fejlődését.

A HSEV alakuló ülését és egyben első tudományos összejövetelét az MFT által koordinált HUPHAR – IUPHAR konferencia kereteiben tartjuk meg, előre láthatólag 2021. május 26-29. között, Pécsett.

A szekció tagja közé való felvétel az MFT vagy a MIT bármely eddigi, vagy újonnan belépő tagja számára lehetséges.