Fiatal Farmakológus Kutatói Pályázat – meghosszabbított benyújtási határidő

Meghosszabbításra került a “Fiatal Farmakológus Kutatói Pályázat – 2023” benyújtási határideje meghosszabbításra került: 2024. január 31-re.

A magyar vagy angol nyelvű pályamű alapját 2023-ban publikált vagy közlésre elfogadott elsőszerzős (vagy megosztott elsőszerzős) kísérletes vagy klinikai farmakológiai tárgyú közlemény képezheti. Röviden (max. 1-2 oldalban) ismertesse a kutatás célját, eredményeit, azok tudományos jelentőségét, esetleges további hasznosíthatóságát, egyértelműen megjelölve és kiemelve a pályázó saját munkáját a teljes projektben.

Az első helyezést nyert pályamű szerzője 150.000, a második helyezett 100.000, illetve a harmadik helyezett 50.000 Ft pénzjutalomban részesül. A részletes pályázati kiírás weboldalunkon olvasható: https://huphar.org/mft-fiatal-farmakologus-kutatoi-palyazat-2023/