Gyászhír – Dr. Szolcsányi János

A Magyar Tudományos  Akadémia, Pécsi Tudományegyetem és annak Általános Orvostudományi  és Gyógyszerésztudományi Kara, a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, valamint a gyászoló család mély megrendüléssel tudatja,  hogy Dr. Szolcsányi János akadémikus, egyetemi tanár,  az MTA III.sz. Doktori Bizottságának , az Elméleti Orvostudományi Bizottságnak volt elnöke, a Pécsi Akadémiai Bizottság volt elnöke, az  Országos Doktori és Habilitációs Tanács volt vezetőségi tagja, a Magyar Fájdalom Társaság, a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság volt elnöke, a Magyar Idegtudományi Társaság volt elnökségi tagja, az Országos Tudományos Kutatási Alap Élettani

Bizottságának volt elnöke, az MTA és a Pécsi Tudományegyetem közös Neurofarmakológiai Kutatócsoportjának volt vezetője, a Pécsi Orvostudományi  Egyetem, majd a Pécsi

Tudományegyetem volt tudományos rektorhelyettese, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Gyógyszertani  Intézetének, ma: Farmakológiai és Farmakoterápiai  Intézetének volt igazgatója, az Ernst Jenő-pályadíj, a Helsinki Egyetem Érem, a Szent-Györgyi Albert- díj, a Szöul Nemzeti Egyetem Emlékplakett, a Batthyány-Strattmann László-díj, az  id.Issekutz Béla Emlékérem, az Ipolyi Arnold-díj, a Jancsó Miklós Emlékérem, a Széchenyi-díj, a Vályi-Nagy Tibor-díj, a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetés tulajdonosa 2018. november 5-én  életének 81. esztendejében elhunyt. Személyében szakterületének kiemelten elismert művelőjét, az Egyetem megbecsült professzorát, az egyetemi hallgatók elhivatott oktatóját gyászoljuk. dr. Szolcsányi Jánost a Magyar Tudományos  Akadémia,  a Pécsi Tudományegyetem,  a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi  Kara saját halottjának tekinti.

Temetése 2018. november 29-én, csütörtökön 12 órakor lesz a Pécsi Központi Temető Szent Mihály Kápolnájában.

Emlékét tisztelettel és szeretettel megőrizzük!