Ifjúsági Pályázat pályázati kiírás -2018

MFT Ifjúsági Pályázat 2018

Társaságunk  2018-ban  is  meghirdeti  a  farmakológia  és  gyógyszerkutatás  területén eredményesen  tevékenykedő  fiatal  tagjai  részére  Ifjúsági  Pályázatát,  amelynek benyújtási feltételei és szabályai a következők.

A  pályamű  kísérletes  farmakológiai  munkára  épülő,  még  publikálásra  nem  került  munkát foglaljon össze vagy már publikálásra került elsőszerzős közlemény alapján íródhat. Ez utóbbi esetben  is  szükséges  egy  rövid  összefoglalást  adni  a  munka  céljáról,  eredményeiről,  ezek tudományos jelentőségéről, esetleges további hasznosíthatóságáról és mellékelni szükséges a pályázat tárgyát képező megjelent publikációt. A pályamű magyar vagy angol nyelven írható.

A pályázat benyújtásának feltételei:
• A pályázó a 2018. évben legfeljebb 35  éves korú lehet, melyről a pályázathoz csatolt kísérő levélben nyilatkozni szükséges. A kísérő levélben a pályázó postai, telefon-, ill. email-elérhetőségét is kérjük megadni.
• Mellékelni kell a 2017. és a 2018. évekre befizetett tagdíjról szóló igazolást.
• A pályaművet elektronikus úton kell elküldeni  egy file-ban aláírva pdf formátumban
Dr.  Helyes  Zsuzsannának,  az  MFT  főtitkárának  a  [email protected]  és  a [email protected]  e-mail  címekre.  Az  e-mail  tárgyaként kérjük az „Ifjúsági pályázat 2018” megjelölést a pályázó nevével kiegészítve megadni.
• A pályaművek elküldésének/postai feladásának végső határideje 2018. december 31.

A késedelmes benyújtás a pályázat elutasítását vonja maga után. A pályázatok értékelésére az MFT Vezetősége háromtagú értékelő bizottságot alakít, akiknek munkáját  a  főtitkár  koordinálja.  A  nyertes  pályázatokról  és  a  helyezésekről  az  MFT Vezetősége  titkos  szavazással  dönt.  A  pályázatok  eredményhirdetése  a  2019.  év  elején megtartott közgyűlés alkalmával történik.

A  pályázaton  részt  vettek  az  MFT  díszoklevelét  kapják,  valamint  az  első  helyezést  nyert pályamű szerzője  150.000, a második helyezett 100.000, ill. a harmadik helyezett  50.000 Ft pénzjutalomban részesül.

Budapest, 2018. november 5.

Dr. Ferdinandy Péter
elnök

Dr. Helyes Zsuzsanna
főtitkár