Klinikai Gyógyszerfejlesztési (Pharmaceutical Medicine) Munkacsoport megalapítása a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság keretében

Kedves Kollégák!

A nem-klinikai és klinikai gyógyszerfejlesztés iránt érdeklődő szakemberek támogatását kérjük az IFAPP magyarországi munkacsoportjának megalapításához, melynek legfontosabb céljai a hazai pharmaceutical medicine szakemberek együttműködésének, továbbképzésének szervezése, illetve a nemzetközi társasággal való munkakapcsolat tartása.

Az International Federation of Association of Pharmaceutical Physicians (IFAPP) fontos nemzetközi szerepet játszik a gyógyszerfejlesztés tudományos színvonalának kialakításában. A pharmaceutical medicine szakemberek a klinikai gyógyszerfejlesztés gyógyszergyártói, oldalát, míg a klinikai farmakológusok a klinikai gyógyszerfejlesztés klinikai oldalát képviselik. A Társaság legfontosabb feladatának tartja a terület szakmai tartamának, a gyógyszerfejlesztő kutatók szükséges képességeinek (kompetenciáinak) meghatározását, a területen dolgozó kutatók magas szintű képzését és végezetül egy nemzetközileg elfogadott szakképesítés megteremtését. A legutóbbi felmérések szerint a nemzetközi tagság csaknem fele nem-orvosképzettségű kutató.

A Magyarországi Klinikai Vizsgálatszervezők Társasága (MKVT) korábban tagja volt az IFAPP-nak, azonban egy évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy kilépnek a nemzetközi társaságból. Az IFAPP Vezetősége nagyon fontosnak tartja, hogy Magyarországgal továbbra is szoros szervezeti kapcsolatot tartson fenn. Ezért a nemzetközi vezetőség tagjaként megkértek arra, hogy a szakmában dolgozó hazai kutatókkal együttműködve hozzunk létre egy speciálisan pharmaceutical medicine csoportot az IFAPP-al való együttműködés fenntartására. E javaslatomat a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság Vezetősége elfogadta és a munkacsoport helyét az Oktatási Szekcióban jelölték ki. Veres Lászlóval az MKVT korábbi Elnökével egyeztettem elképzelésünket a későbbi együttműködés céljából. A munkacsoport legfontosabb feladata lesz a Cooperative European Medicines Development Course oktatásának továbbfejlesztése, a pharmaceutical medicine szakmai elképzeléseinek hazai megvalósítása, pharmaceutical medicine megfelelő magyar elnevezésének kidolgozása, a nemzetközi kapcsolatok ápolása.

Javasolom és kérem, hogy akik a pharmaceutical medicine szakma hazai fejlesztését fontosnak tartják, azok lépjenek be a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság (MFT) Oktatási Szekciójában megalapítandó Pharmaceutical Medicine munkacsoportba. A belépés feltétele a MFT tagság, az éves alacsony tagsági díj befizetése. A MFT egy alkalommal dönt új tagok felvételéről az év elején megrendezésre kerülő közgyűlésen. Addig az érdeklődő Kollégákkal a szakmai együttműködés programja informálisan létrehozható. Az IFAPP elfogadta, hogy a szintén alacsony nemzetközi tagdíj megállapításához, csak a munkacsoport létszámát veszik alapul.

Tisztelettel kérem azokat a szakterület iránt érdeklődő Kollégákat, akik fontosnak tartják, és szívesen vállalják a munkacsoport megalakításával és fenntartásával járó munkát, mielőbb értesítsenek E-mailben ([email protected]) belépési szándékukról:

•Név, munkahely, beosztás, telefonszám, Email cím

•Tagja-e a Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaságnak

A jelentkezőkkel együttesen szeretnénk kialakítani a munkacsoport adminisztratív szervezetét és munkaprogramját.

Bízom abban, hogy azok a Kollégák, akik a CEMDC tanfolyamain részt vettek, kiemelten fogják segíteni a Munkacsoport létrehozását a szakma ápolása céljából.

Budapest, 2017. 06.

A Kollégák támogatását kérve.

Üdvözlettel

Dr. Kerpel-Fronius Sándor egyetemi tanár
A MFT Oktatási Szekciójának Vezetője