Mft fiatal farmakológus kutatói pályázat – 2023

Társaságunk 2023-ban is meghirdeti a farmakológia és gyógyszerkutatás területén eredményesen tevékenykedő fiatal tagjai részére Ifjúsági Pályázatát, amelynek benyújtási feltételei és szabályai a következők:

A magyar vagy angol nyelvű pályamű alapját 2023-ban publikált vagy közlésre elfogadott elsőszerzős (vagy megosztott elsőszerzős) kísérletes vagy klinikai farmakológiai tárgyú közlemény képezheti. Röviden (max. 1-2 oldalban) ismertesse a kutatás célját, eredményeit, azok tudományos jelentőségét, esetleges további hasznosíthatóságát, egyértelműen megjelölve és kiemelve a pályázó saját munkáját a teljes projektben.

Kérjük a megjelent/ elfogadott közleményt csatolni a pályázathoz.

A pályázat benyújtásának feltételei (amelyekről a kísérő levélben a pályázó nyilatkozzon):

  • a pályázó életkora 35 évnél fiatalabb, vagy 35. életévét 2023-ban tölti be
  • 2022. és a 2023. évekre befizetett tagdíj (a titkárság ellenőrzi)
  • a pályázó munkahelyének, postai, telefon-, ill. email-elérhetősége megadása

A pályaművet egy file-ban aláírva pdf formátumban kérjük elküldeni Dr. Helyes Zsuzsannának, az MFT főtitkárának a [email protected] és az [email protected] e-mail címekre. Az e-mail tárgyaként kérjük az „Ifjúsági pályázat 2023” megjelölést a pályázó nevével kiegészítve megadni.

A pályaművek elküldésének végső határideje 2024. január 5. A késedelmes benyújtás a pályázat elutasítását vonja maga után.

A pályázatok értékelésére az MFT Vezetősége háromtagú értékelő bizottságot alakít, akiknek munkáját a főtitkár koordinálja. A nyertes pályázatokról és a helyezésekről az MFT Vezetősége titkos szavazással dönt. A pályázatok eredményhirdetése a 2024. évi közgyűlésen, az oklevelek ünnepélyes átadása a 2024. június 5-7 közt megrendezésre kerülő HUPHAR-2024 konferencián lesz Mátraházán.

A pályázaton részt vettek az MFT díszoklevelét kapják. Az első helyezést nyert pályamű szerzője 150.000, a második helyezett 100.000, ill. a harmadik helyezett 50.000 Ft pénzjutalomban részesül, amely ösztöndíj formájában kerül kifizetésre az MFT-vel való támogatási szerződés megkötése után.

Budapest, 2023. október 5.

Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna
főtitkár 

Prof. Dr. Ferdinandy Péter
elnök