MFT Fiatal Farmakológus Kutatói Pályázat

Társaságunk 2022-ben is meghirdeti a farmakológia és gyógyszerkutatás területén eredményesen tevékenykedő fiatal tagjai részére Ifjúsági Pályázatát, amelynek benyújtási feltételei és szabályai a következők.

A magyar vagy angol nyelvű pályamű kísérletes vagy klinikai farmakológiai munkára épülő, elsőszerzős (vagy megosztott elsőszerzős) közleményben 2022-ben publikált vagy publikálásra még nem került munkát foglaljon össze. Röviden (max. 2 oldalban) ismertesse a kutatás célját, eredményeit, azok tudományos jelentőségét, esetleges további hasznosíthatóságát, egyértelműen megjelölve és kiemelve a pályázó saját munkáját a teljes projektben.

Amennyiben a pályázat elfogadott vagy megjelent közleményre épül, azt is kérjük csatolni.

A pályázat benyújtásának feltételei:

  • A pályázó 35 évnél fiatalabb, illetve 35. életévét 2022-ben tölti be, melyről a pályázathoz csatolt kísérő levélben nyilatkozni szükséges. A kísérő levélben a pályázó postai, telefon-, ill. email-elérhetőségét is kérjük megadni.
  • Mellékelni kell a 2021. és a 2022. évekre befizetett tagdíjról szóló igazolást.
  • A pályaművet elektronikus úton kell elküldeni egy file-ban aláírva pdf formátumban Dr. Helyes Zsuzsannának, az MFT főtitkárának a [email protected] és az [email protected] e-mail címekre. Az e-mail tárgyaként kérjük az „Ifjúsági pályázat 2022” megjelölést a pályázó nevével kiegészítve megadni.

A pályaművek elküldésének végső határideje 2023. január 8. A késedelmes benyújtás a pályázat elutasítását vonja maga után.

A pályázatok értékelésére az MFT Vezetősége háromtagú értékelő bizottságot alakít, akiknek munkáját a főtitkár koordinálja. A nyertes pályázatokról és a helyezésekről az MFT Vezetősége titkos szavazással dönt. A pályázatok eredményhirdetése a 2023. évi közgyűlésen, az oklevelek ünnepélyes átadása a 2023. június 7-9 közt megrendezésre kerülő FAME konferencián lesz.

A pályázaton részt vettek az MFT díszoklevelét kapják. Az első helyezést nyert pályamű szerzője 150.000, a második helyezett 100.000, ill. a harmadik helyezett 50.000 Ft pénzjutalomban részesül, amely ösztöndíj formájában kerül kifizetésre az MFT-vel való támogatási szerződés megkötése után.

Budapest, 2022. december 13.

Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna
főtitkár 

Prof. Dr. Ferdinandy Péter
elnök