MFT Ifjúsági Pályázat 2021

Társaságunk 2021-ban is meghirdeti a farmakológia és gyógyszerkutatás területén
eredményesen tevékenykedő fiatal tagjai részére Ifjúsági Pályázatát, amelynek
benyújtási feltételei és szabályai a következők.


A magyar vagy angol nyelvű pályamű kísérletes vagy klinikai farmakológiai munkára épülő,
elsőszerzős (vagy megosztott elsőszerzős) közleményben 2021-ben publikált vagy
publikálásra még nem került munkát foglaljon össze. Röviden (max. 2 oldalban) ismertesse a
kutatás célját, eredményeit, ezek tudományos jelentőségét, esetleges további
hasznosíthatóságát. Amennyiben a pályázat elfogadott vagy megjelent közleményre épül, azt
is kérjük csatolni.

A pályázat benyújtásának feltételei:

• A pályázó a 2021. évben legfeljebb 35 éves lehet, melyről a pályázathoz csatolt
kísérő levélben nyilatkozni szükséges. A kísérő levélben a pályázó postai, telefon-, ill.
email-elérhetőségét is kérjük megadni.

• Mellékelni kell a 2020. és a 2021. évekre befizetett tagdíjról szóló igazolást.

• A pályaművet elektronikus úton kell elküldeni egy file-ban aláírva pdf formátumban
Dr. Helyes Zsuzsannának, az MFT főtitkárának a [email protected] és az
[email protected] e-mail címekre. Az e-mail tárgyaként kérjük az „Ifjúsági pályázat
2021” megjelölést a pályázó nevével kiegészítve megadni.

• A pályaművek elküldésének végső határideje 2021. december 20. A késedelmes
benyújtás a pályázat elutasítását vonja maga után.

A pályázatok értékelésére az MFT Vezetősége háromtagú értékelő bizottságot alakít, akiknek
munkáját a főtitkár koordinálja. A nyertes pályázatokról és a helyezésekről az MFT
Vezetősége titkos szavazással dönt. A pályázatok eredményhirdetése a 2022. évi közgyűlés
alkalmával történik.

A pályázaton részt vettek az MFT díszoklevelét kapják. Az első helyezést nyert pályamű
szerzője 150.000, a második helyezett 100.000, ill. a harmadik helyezett 50.000 Ft
pénzjutalomban részesül, amely megbízási díjként kerül kifizetésre az MFT-vel való
támogatási szerződés megkötése után.

Budapest, 2021. november 20.

Dr. Helyes Zsuzsanna
főtitkár

Dr. Ferdinandy Péter
elnök