Oktatási Szekció

Az MFT Oktatási szekció célul tűzte ki a hazai orvosi egyetemek graduális farmakológia oktatási kurrikulumainak harmonizálását, különös tekintettel a klinikai farmakológia erősítésére a nemzetközi trendeknek és társszervezetek irányelveinek megfelelően. További célunk a graduális és posztgraduális képzési programok és témák közösségi médiában történő megjelenítése, ezáltal a farmakológia mint transzlációs tudományterület népszerűsítése.

Részvétel nemzetközi projektekben:

IUPHAR/BPS Guide to Pharmacology

IUPHAR Pharmacology Education Project