Támogatási rend

  1. Az MFT szakmai – tudományos célú utazási támogatásainak fedezetéül a befizetett tagsági díjak és a Társaság vagyonának évente változó összegű kamat-hozadéka szolgál.
  2. A támogatások iránti kérelmek elbírálása a Társaság vezetőségéhez címzett és a főtitkárhoz benyújtott pályázat alapján történik.
  3. Utazási támogatásban ( pl. regisztrációs költség, közlekedési támogatás) az az MFT tag részesülhet, aki legalább 2   éve tagja a Társaságnak.
  4. A pályázatokat a tervezett utazás előtt, minden évben január 15.-ig, május 15.-ig, augusztus 15.-ig, ill. november 15.-ig kell benyújtani, melyek elbírálása háromhavonként történik. 
  5. Az utazási támogatásokról a Társaság vezetősége dönt. Az adható maximális összeg európai országba történő utazás esetén kétévente 80.000 Ft,  nem-európai országba történő utazások esetén kétévente 120.000 Ft. Az elnyert támogatás felhasználását az eredeti számla /bizonylat , ill. annak a munkahely által hitelesített másolata benyújtásával kell igazolni, hogy az összeget az MFT a költségeket esetleg megelőlegező személyhez vagy intézményhez átutalhassa.
  6. Kongresszusi részvétel támogatására akkor van lehetőség, ha a pályázó szóbeli előadást tart vagy személyesen mutat be poszter előadást.
  7. Tudományos továbbképzést szolgáló rövid tanulmányút utazási vagy tartózkodási költségeinek támogatására is van lehetőség.
  8. Az utazási támogatás iránti kérelemben meg kell adni, hogy az elmúlt öt évben milyen MFT utazási támogatásokban részesült a pályázó és csatolni kell egy rövid szakmai önéletrajzot, az elmúlt öt évben megjelent dolgozatok listáját, a kongresszus/tanulmányút tényleges költségeiről szóló igazolást, az éves MFT tagdíj befizetést igazoló csekkszelvény vagy banki átutalás másolatát, ill. a pályázó előadásának/poszterének összefoglalóját.
  9. A pályázatok elbírálásánál előnyben kell részesíteni a 35 évnél fiatalabb oktatókat, kutatókat.
  10. Az odaítélt támogatásokat az MFT honlapján évente nyilvánosságra kell hozni.

 

A támogatási rendet az MFT vezetősége 2008. október 19.-én fogadta el.