VI. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia

A VI. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciára 2014. november 28-án 09.00-16.00 óra között, a Stefánia Palotában kerül sor. Az ajánlás a kezdeményező Magyar Atherosclerosis Társaság és a Magyar Kardiológusok Társasága vezetésével, a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság, a Magyar Belgyógyász Társaság, a Magyar Diabetes Társaság, a Magyar Hypertonia Társaság, a Magyar Nephrológiai Társaság, a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság és a Magyar Stroke Társaság meghatározó közreműködésével, valamint a Magyar Elhízástudományi Társaság, a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság, a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság, a Magyar Népegészségügyi Tudományos Társaság, a Magyar Sportorvos Társaság, a Magyar Táplálkozástudományi Társaság, a Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság továbbá az Egészségügyi Szakmai Kollégium és az Országos Alapellátási Intézet bevonásával készül.
A Konszenzus Konferencia szerves folytatása a korábbiaknak, hiszen európai és amerikai példák nyomán, Magyarországon először 2003-ban szerveztük meg az I. Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferenciát, melyet 2005-ben, 2007-ben, 2009-ben majd 2011-ben még további négy követett, számos orvosi tudományos társaság részvételével. A konferencia áttekinti a kockázat-besorolás jelenlegi helyzetét, az életmód változtatás lehetőségeit, és ajánlásokat fogalmaz meg a nagy kockázati tényezők kívánatos célértékeinek elérésére, valamint a preventív és a protektív gyógyszeres kezelésre vonatkozóan.
Külön aktualitást ad a Konferenciának az, hogy 2011 óta több európai és amerikai ajánlás is napvilágot látott, melyek számos ponton eltérnek egymástól, így el kell döntenünk, hogy a magyar ajánlás mely elemeket tart megfontolásra és esetleg beépítésre érdemeseknek. Ennek előmozdítására a Tudományos Szervező Bizottság a jelen naptári évben több – a társaságok képviselőivel tartandó – Kerekasztal Konferencián alakítja ki a 2014. évi irányelv lényegét, melyet – reményeink szerint – közmegegyezéssel terjesztünk a novemberi Konszenzus Konferencia elé. Az összeállítást a bizonyítékokon alapuló orvostudomány elveit szem előtt tartva, és a ma elfogadott nemzetközi irányelvek figyelembevételével kívánjuk elkészíteni. A konferencián résztvevők előadásokat hallhatnak a társaságok vezetőinek tolmácsolásában az elmúlt három esztendő új vizsgálati eredményeiről, illetve ezek alapján javaslatot tesznek szakterületük ajánlásaira. A konferencia anyagát színes poszteren sokszorosítjuk, orvosi folyóiratokban, kongresszusokon ismertetjük, végrehajtását további állapotfelmérő vizsgálatokkal ellenőrizzük. A kardiovaszkuláris betegségben szenvedők kockázatának becslését, a megelőzés lehetőségeit és a betegségek kezeléseinek irányelveit összefoglaló, a mindennapi gyakorlat számára szolgáló ajánlást szeretnénk közreadni, amely valamennyi orvoslásban tevékenykedő szakember számára vezérfonal lehet.

Budapest, 2014. április

Prof. Dr. Szollár Lajos          Dr. Pados Gyula
a Konferencia elnöke            a Tudományos Szervezőbizottság elnöke

Csatolmány Méret
konszenzus_2014.pdf 509.02 KB