MFT Ifjúsági Pályázat 2020


Társaságunk 2020-ban is meghirdeti a farmakológia és gyógyszerkutatás területén eredményesen tevékenykedő fiatal tagjai részére Ifjúsági Pályázatát, amelynek benyújtási feltételei és szabályai a következők.
A magyar vagy angol nyelvű pályamű kísérletes vagy klinikai farmakológiai munkára épülő, elsőszerzős (vagy megosztott elsőszerzős) közleményben publikált vagy publikálásra még nem került munkát foglaljon össze. Röviden (max. 2 oldalban) ismertesse a kutatás célját, eredményeit, ezek tudományos jelentőségét, esetleges további hasznosíthatóságát. Amennyiben a pályázat elfogadott vagy megjelent közleményre épül, azt is kérjük csatolni.


A pályázat benyújtásának feltételei:
• A pályázó a 2020. évben legfeljebb 35 éves lehet, melyről a pályázathoz csatolt kísérő levélben nyilatkozni szükséges. A kísérő levélben a pályázó postai, telefon-, ill. email-elérhetőségét is kérjük megadni.
• Mellékelni kell a 2019. és a 2020. évekre befizetett tagdíjról szóló igazolást.
• A pályaművet elektronikus úton kell elküldeni egy file-ban aláírva pdf formátumban Dr. Helyes Zsuzsannának, az MFT főtitkárának a [email protected] és az [email protected] e-mail címekre. Az e-mail tárgyaként kérjük az „Ifjúsági pályázat 2020” megjelölést a pályázó nevével kiegészítve megadni.
• A pályaművek elküldésének végső határideje 2020. december 20. A késedelmes benyújtás a pályázat elutasítását vonja maga után.

A pályázatok értékelésére az MFT Vezetősége háromtagú értékelő bizottságot alakít, akiknek munkáját a főtitkár koordinálja. A nyertes pályázatokról és a helyezésekről az MFT Vezetősége titkos szavazással dönt. A pályázatok eredményhirdetése a 2021. évi közgyűlés alkalmával történik.

A pályázaton részt vettek az MFT díszoklevelét kapják. Az első helyezést nyert pályamű szerzője 150.000, a második helyezett 100.000, ill. a harmadik helyezett 50.000 Ft pénzjutalomban részesül, amely ösztöndíj formájában kerül kifizetésre az MFT-vel való támogatási szerződés megkötése után.

Budapest, 2020. október 25.

Dr. Helyes Zsuzsanna
főtitkár

Dr. Ferdinandy Péter
elnök